Privacy statement

Op het online platform van C3 werkt! kunnen werknemers en werkgevers zich registreren om vervolgens binnen een veilige omgeving te werken aan hun loopbaanontwikkeling. Als werknemer kan je een persoonlijk profiel/e-portfolio aanmaken. Wanneer je jouw profiel plaatst in de profielenbank kun je gevonden worden door werkgevers en je kunt solliciteren op vacatures in de vacaturebank. Wanneer je een begeleidingstraject doorloopt bij C3 dan vindt je al je opdrachten en testen in je persoonlijke trajectomgeving. Als werkgever kun je zoeken in de profielenbank en vacatures plaatsen. Beiden kunnen boodschappen doen in onze loopbaanwinkel. Alle diensten en producten op de website zijn vrijblijvend totdat de gebruiker heeft bevestigd gebruik te willen maken van een product of dienst (workshop, training, cursus, loopbaan begeleidingstraject, ed). Hij/zij ontvangt dan een overeenkomst met de bijbehorende voorwaarden van C3 werkt! C3 houdt de gebruikers op de hoogte (veelal per mail) van relevante ontwikkelingen en aanbiedingen binnen het werkveld van mobiliteit.

Privacy

Wanneer je je registreert op deze site, vragen we je een aantal gegevens in te vullen. C3 werkt! gaat uiterst zorgvuldig om met de geregistreerde gegevens zoals e-mailadres en contactgegevens. Wij verkopen of verhuren geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is puur en alleen bedoeld voor dienstverlening van C3. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De WBP is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via C3 werkt! Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat C3 werkt! om met jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de WBP verwerkt. Verder zullen de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld gegevens invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gedeeld met derden. Het betekent ook dat jouw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor uitzonderingen genoemd in artikel 43 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beveiliging en geheimhouding

C3werkt.nl heeft alle nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zodat deze niet beschikbaar zijn voor niet-aangesloten derde partijen. C3werkt.nl is gebouwd in samenwerking met Connect Holland. Beide partijen hebben inzicht in jouw gegevens. Voor deze medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht.

Beheren eigen profiel

Je hebt het profiel dat je hebt aangemaakt op C3 werkt volledig in eigen beheer. Je kunt altijd gegevens in jouw profiel aanpassen of verwijderen. Ook het volledig verwijderen van jouw profiel is mogelijk

En zogenaamde cookies?

C3 werkt! kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door een server wordt opgeslagen op de harde schijf en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar een persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens jouw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals IP adres (een nummer dat aan een computer wordt toegekend wanneer je over het internet surft), de datum en de tijd van het bezoek aan de site. Indien gewenst kan de browser zo ingesteld worden dat cookies worden geweigerd of dat er eerst een waarschuwing komt wanneer er cookies worden verzonden.